Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314404
Nazwa zawodu: Pracownik operacyjny służb ruchu lotniczego
Synteza zawodu: Koordynuje plany lotów statków powietrznych; zgłasza zamówienia na loty; przekazuje, na podstawie raportów, informacje i materiały o stanie lotnisk i nieprawidłowościach w ruchu lotniczym; wykonuje prace kartograficzne; przygotowuje materiały istotne dla bezpieczeństwa nawigacji lotniczej.
Zadania zawodowe: - przyjmowanie i rozpowszechnianie informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu lotniczego, np. o warunkach meteorologicznych, sprawności działania naziemnych urządzeń nawigacyjnych;
- przyjmowanie i rozpowszechnianie meldunków o nieprawidłowościach i zakłóceniach w ruchu lotniczym składanych przez załogi statków powietrznych, np. zderzenia z ptakami, śnieżyce;
- redagowanie, weryfikowanie i opracowywanie map pomocnych przy wykonywaniu operacji lotniczych; analizowanie baz danych zawierających współrzędne geograficzne punktów mających znaczenie dla nawigacji lotniczej;
- informowanie przełożonych o naruszeniu przepisów ruchu lotniczego;
- upoważnianie załogi statku powietrznego do postępowania zgodnie z warunkami określonymi przez organ pełniący służbę nadzoru ruchu lotniczego;
- przyjmowanie informacji o planowanej operacji lotniczej, przekazywanie biuletynów na stanowiska planowania lotów;
- prowadzenie ewidencji planowanych i wykonywanych lotów nadlotniskowych, przelotów międzynarodowych i innych operacji lotniczych;
- współpraca z cywilnymi i wojskowymi organami służb ruchu lotniczego w sprawach warunków lotu statków powietrznych;
- powiadamianie organu odpowiedzialnego za akcję poszukiwawczo-ratowniczą o statkach powietrznych potrzebujących pomocy i współpraca z nim;
- kontrolowanie dowódców statków powietrznych w zakresie posiadania przez nich dokumentów koniecznych do odbycia operacji lotniczej;
- nadzorowanie pracowników odprawiających załogi statków powietrznych oraz pracowników kontrolujących urządzenia ruchu lotniczego;
- śledzenie zmian w przepisach, instrukcjach oraz procedurach dotyczących ruchu lotniczego.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pobieranie opłat, przewidzianych przepisami, od użytkowników lotnisk i przestrzeni powietrznej; - sporządzanie zestawień finansowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19964991, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON