Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 245509
Nazwa zawodu: Producent filmowy
Synteza zawodu: Podejmuje inicjatywę produkcji filmu, pozyskuje środki na jego realizację oraz organizuje i nadzoruje proces produkcji, a także podejmuje działania związane z promocją i dystrybucją filmu
Zadania zawodowe: -nadzorowanie prac nad scenariuszem lub podejmowanie decyzji o zakupie praw do gotowego, zaprezentowanego scenariusza;-poszukiwanie koproducentów i inwestorów w celu zabezpieczenia budżetu filmu oraz zawieranie umów z podmiotami finansującymi film;-dobieranie głównych współpracowników, nadzorowanie wyboru obsady aktorskiej oraz formowanie ekipy produkcyjnej filmu;-ustalanie honorariów i podpisywanie umów z realizatorami filmu i zleceniobiorcami;-nabywanie praw autorskich od autorów, twórców, kompozytorów i realizatorów oraz praw pokrewnych od artystów wykonawców;-zawieranie umów ubezpieczeniowych związanych z produkcją filmu;-sprawowanie nadzoru nad realizacją filmu i wydatkowaniem środków przeznaczonych na jego produkcję oraz przedkładanie sprawozdań koproducentom i inwestorom;-pozyskiwanie dystrybutora dla filmu, negocjowanie z nim sposobu promocji, skali eksploatacji i podziału wpływów;-wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19968624, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON