Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 244205
Nazwa zawodu: Polityk społeczny
Synteza zawodu: Tworzy podstawy teoretyczne, na których opiera się polityka społeczna, oraz bada i analizuje rzeczywistość społeczną, tj. szeroko pojęte warunki życia społeczeństwa (źródła dochodów ludności, wielkość i strukturę spożycia, sytuację mieszkaniową, dostępność i jakość usług ochrony zdrowia, edukacji, zabezpieczenie społeczne, patologie społeczne), w powiązaniu z polityką gospodarczą i zasadami ustrojowymi; wskazuje cele i kierunki działań, instrumenty polityki społecznej służące poprawie warunków życia oraz sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym polityki gospodarczej (walka z bezrobociem, ochrona ludzi specjalnej troski, starszych, bezdomnych).
Zadania zawodowe: - rozwijanie teorii w zakresie polityki społecznej (studia teoretyczne i porównawcze, definiowanie pojęć itp.);
- konstruowanie, adaptowanie oraz weryfikowanie koncepcji badawczych i metod badania zjawisk społecznych;
- przeprowadzanie badań, z wykorzystaniem między innymi ankiet, w celu pomiaru i analizy takich zjawisk, jak: źródła i wysokość dochodów ludności, warunki mieszkaniowe, stan zdrowia społeczeństwa itp., oraz z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między polityką społeczną a innymi dziedzinami naukowymi;
- wykorzystywanie metod symulacyjnych do prognozy kształtowania się wyżej wymienionych zagadnień w przyszłości;
- ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wniosków i wskazań dla polityki społecznej i gospodarczej;
- badanie zależności i wzajemnych powiązań między funkcją założoną polityki społecznej a jej realizacją w układzie regionalnym oraz mikroskali;
- programowanie na szczeblu regionalnym i lokalnym najważniejszych potrzeb bieżących i perspektywicznych wynikających z założeń polityki społecznej;
- wskazywanie realizatorom polityki społeczno-gospodarczej na szczeblu regionalnym i lokalnym przyczyn negatywnych skutków prowadzonej przez nich polityki społeczno-gospodarczej;
- opracowywanie ekspertyz, referatów naukowych;
- prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej;
- prowadzenie działalności propagatorskiej i publikacyjnej;
- utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych dyscyplin społecznych i pokrewnych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19317611, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON