KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy o zmianie sposobu obsługi Klientów.
Od dnia 17.03.2020 prosimy o kontaktowanie się z pracownikami wyłącznie drogą telefoniczną
(81 534 82 90) lub e-mailową (bezpośrednio z każdym pracownikiem lub praca.ffm@gmail.com).

W razie konieczności dostarczenia np. dokumentacji do siedziby Fundacji prosimy o wrzucanie jej do skrzynki, umieszczonej przed wejściem.

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia,

Z poważaniem,

Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 244204
Nazwa zawodu: Politolog
Synteza zawodu: Prowadzi badania i opracowuje analizy dotyczące teorii polityki, systemów politycznych, historii polityki i myśli politycznej, stosunków międzynarodowych, instytucji i organizacji politycznych, postaw i zachowań społecznych w odniesieniu do decyzji politycznych i instytucji władzy (sejmu, rządu, prezydenta); na różne sposoby (doradztwo, publicystyka) udostępnia uzyskaną wiedzę, która może stanowić podstawę do podejmowania decyzji i działań w sferze polityki wewnętrznej i zagranicznej; prowadzi działalność dydaktyczną.
Zadania zawodowe: - rozwijanie teorii politologicznych, wyjaśniających uwarunkowania, przebieg i następstwa zachodzących procesów politycznych, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym;
- rozpoznawanie, na podstawie badań empirycznych, politycznych struktur współczesnych społeczeństw: systemów rządów, politycznej reprezentacji partii politycznych i systemów partyjnych, ruchów społecznych;
- ustalanie historycznych uwarunkowań dokonujących się przeobrażeń społecznych, ekonomicznych i politycznych;
- analizowanie postaw i poglądów społeczeństwa na państwo, gospodarkę, politykę;
- prowadzenie badań empirycznych na zlecenie instytucji i organizacji politycznych, dotyczących: oceny decyzji politycznych rządu, zasadności ustaw i przepisów prawnych stanowionych przez parlament, preferencji politycznych, zachowań wyborczych różnych grup społecznych;
- analizowanie różnych aspektów stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich oraz nauk politycznych w szkołach wyższych;
- prowadzenie działalności naukowej z zakresu teorii polityki, systemów politycznych, historii polityki i myśli politycznej; udział w seminariach i konferencjach naukowych, spotkaniach ekspertów z dziedziny polityki wewnętrznej i zagranicznej;
- prowadzenie działalności publicystycznej (w środkach masowego przekazu);
- wykonywanie ekspertyz politologicznych na zlecenie parlamentu, rządu, prezydenta, partii politycznych i grup interesu.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie roli eksperta i doradcy w instytucjach i organizacjach politycznych, w strukturach administracji państwowej oraz organach samorządu terytorialnego, w służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18764565, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON