Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 242102
Nazwa zawodu: Prokurator
Synteza zawodu: Strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem osób winnych popełnienia przestępstw.
Zadania zawodowe: - wszyczynanie i prowadzenie postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa) albo zlecanie wszczęcia lub prowadzenia takiego postępowania innemu organowi (np. organowi policji);
- przesłuchiwanie podejrzanego, świadków, biegłych, gromadzenie dowodów rzeczowych w toku postępowania przygotowawczego;
- stosowanie środków zapobiegawczych wobec podejrzanego (np. tymczasowe aresztowanie, poręczenie, dozór policyjny);
- sprawowanie nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez inne organy;
- kierowanie wystąpień (tzw. sygnalizacje) do odpowiedniego organu, w razie ujawnienia okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa;
- uczestniczenie w rozprawach i posiedzeniach;
- składanie wniosków co do wymiaru kary i innych rozstrzygnięć;
- zaskarżanie orzeczenia, które uznał za niesłuszne;
- koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw prowadzonych przez inne organy państwowe;
- składanie sprawozdań przełożonemu z przebiegu i wyników rozprawy (posiedzenia) wraz z własną ocena orzeczenia;
- wykonywanie czynności oskarżyciela publicznego przed wszystkimi sądami i ewentualnie w sprawach wniesionych przez innych oskarżycieli (np. oskarżyciela prywatnego);
- sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem wyroków w sprawach karnych (tzw. nadzór penitencjarny), postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych orzeczeń i decyzji o pozbawieniu wolności;
- wytaczanie powództwa w sprawach karnych i cywilnych;
- uczestniczenie w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, interesu społecznego lub praw obywateli;
- zaskarżanie do sądu administracyjnego niezgodnych z prawem decyzji oraz uczestniczenie w postępowaniu sądowym w tych sprawach.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19297206, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON