KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy o zmianie sposobu obsługi Klientów.
Od dnia 17.03.2020 prosimy o kontaktowanie się z pracownikami wyłącznie drogą telefoniczną
(81 534 82 90) lub e-mailową (bezpośrednio z każdym pracownikiem lub praca.ffm@gmail.com).

W razie konieczności dostarczenia np. dokumentacji do siedziby Fundacji prosimy o wrzucanie jej do skrzynki, umieszczonej przed wejściem.

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia,

Z poważaniem,

Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241401
Nazwa zawodu: Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Synteza zawodu: Wykonuje zawodowo czynności zmierzające do zawarcia przez inne osoby umów dotyczących: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części oraz innych umów mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.
Zadania zawodowe: - przyjmowanie ofert dotyczących pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ustalanie z zamawiającymi warunków nabycia/zbycia nieruchomości, warunków najmu/dzierżawy nieruchomości lub warunków innych zamówień mieszczących się w zakresie działalności zawodowej oraz zawieranie umów o pośrednictwo;
- dokonywanie oględzin nieruchomości i sporządzanie ich opisu;
- badanie stanu prawnego nieruchomości w oparciu o dokumenty dostarczone przez klientów i księgi wieczyste;
- zbieranie informacji o nieruchomościach z katastru nieruchomości i innych prawnie dopuszczonych źródeł;
- opracowywanie i upowszechnianie informacji o posiadanych ofertach;
- dokonywanie prezentacji nieruchomości;
- dokonywanie zabezpieczeń prawnych i finansowych transakcji;
- wskazywanie stronom umowy dokumentów niezbędnych do jej spisania;
- przygotowywanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości i przedstawianie ich stronom;
- doprowadzanie stron umowy do spisania umowy notarialnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz świadczenie usług doradczych w zakresie rynku nieruchomości;
- pełnienie funkcji biegłego sądowego w zakresie swojej działalności zawodowej;
- udzielanie pomocy zamawiającym w kredytowaniu zakupu;
- udzielanie pomocy zamawiającym w modernizacji budowlanej nieruchomości oraz w zakresie koniecznych prac geodezyjnych, architektonicznych i wyceny nieruchomości przed dokonaniem transakcji;
- prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i publicystycznej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18779201, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON