Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 1211
Nazwa zawodu: Dyrektorzy generalni, wykonawczy i prezesi
Synteza zawodu: Dyrektorzy generalni, wykonawczy i prezesi kierują przedsiębiorstwami (organizacjami) zatrudniającymi 10 i więcej pracowników oraz często przy pomocy innych menedżerów określają i formułują politykę, jak też planują i koordynują główne funkcje przedsiębiorstwa (organizacji), uwzględniając kierunki określane przez organ założycielski, radę nadzorczą lub gremium zarządzające, przed którymi odpowiadają za podejmowane działania i osiągnięte rezultaty
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują: określanie i formułowanie polityki przedsiębiorstwa (organizacji); planowanie, koordynowanie i nadzorowanie głównych funkcji przedsiębiorstwa (organizacji), przy wykorzystaniu w tym celu konsultacji podporządkowanych menedżerów; ocenianie działalności przedsiębiorstwa (organizacji) i osiąganych rezultatów oraz przedstawianie ich organowi założycielskiemu, radzie nadzorczej lub gremium zarządzającemu; reprezentowanie przedsiębiorstwa (organizacji) w kontaktach z zewnętrznymi instytucjami, włączając w to rząd lub inną władzę; wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej; nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19967520, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON