Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 213105
Nazwa zawodu: Projektant systemów komputerowych
Synteza zawodu: Wykonuje i nadzoruje prace koncepcyjno-projektowe systemów komputerowych różnych konfiguracji dla zastosowań ogólnych i specjalistycznych, jak sterowanie procesami technologicznymi, systemy diagnostyczne, np. w medycynie, oraz opracowuje zasady współpracy urządzeń w systemie, posługując się wymaganiami poszczególnych dziedzin zastosowań oraz dokumentacją, parametrami i właściwościami sprzętu komputerowego, w celu uzyskania wymaganych efektów pracy systemu, dużej niezawodności, łatwej i bezpiecznej obsługi systemu.
Zadania zawodowe: - opracowywanie koncepcji systemów komputerowych o różnych konfiguracjach dla zastosowań ogólnych i specjalistycznych;
- analizowanie i dobór dla danej konfiguracji odpowiedniego sprzętu komputerowego i oprogramowania, w celu uzyskania kompatybilności tych składników i właściwych efektów ich współpracy;
- projektowanie sposobów komunikacji i przesyłania informacji między urządzeniami w systemie komputerowym;
- projektowanie interfejsów i opracowywanie ich standardów pod względem technicznym (złącza i parametry elektryczne) i programowym, w celu uzyskania właściwej współpracy urządzeń w systemie;
- wykonywanie i nadzorowanie prac instalacyjno-uruchomieniowych i wdrożeniowych pilotowych systemów komputerowych, w celu badań i prób przyjętej koncepcji systemu;
- wykonywanie i nadzorowanie testów diagnostycznych i pomiarów na wdrażanym systemie komputerowym oraz analizowanie otrzymanych wyników metodami komputerowego przetwarzania;
- opracowywanie koncepcji i projektowanie systemów operacyjnych i zarządzających dla poszczególnych komputerów w systemie, jak również dla komputerów nadrzędnych w systemach hierarchicznych;
- projektowanie systemów zwartych oraz pracujących w sieciach lokalnych i rozległych;
- projektowanie oprogramowania zarządzającego współpracą komputerów w sieciach lokalnych i wielopłaszczyznowych;
- opracowywanie koncepcji i projektowanie oprogramowania zarządzającego poszczególnymi zasobami w systemie komputerowym lub sieci komputerowej, np. zarządzającego pamięcią, kolejnością pracy urządzeń peryferyjnych itp.;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie zadań inżyniera budowy systemów komputerowych;
- pełnienie funkcji specjalisty ds. informatyki.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986479, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON