Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 1111
Nazwa zawodu: Przedstawiciele władz publicznych
Synteza zawodu: Przedstawiciele władz publicznych określają i formułują politykę państwa oraz kierują jej realizacją na szczeblu władz rządowych lub samorządowych, reprezentują organy władzy i działają w ich imieniu, dysponują środkami materialnymi na realizację zleconych przez państwo zadań, uczestniczą w tworzeniu prawa i zapewniają jednolitość jego stosowania.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują:
- analizowanie sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w państwie oraz poszczególnych dziedzin jego funkcjonowania oraz formułowanie programów rozwoju państwa;
- określanie i kierowanie polityką władz państwowych, regionalnych i lokalnych;
- przewodniczenie lub uczestnictwo w pracach krajowych, regionalnych lub lokalnych organów stanowiących prawo;
- przygotowywanie projektów inicjatyw ustawodawczych i uchwalanie ustaw, wydawanie aktów wykonawczych do ustaw oraz stanowienie aktów prawa miejscowego;
- udział w pracach komisji powoływanych przez władze administracyjne;
- przygotowywanie projektów budżetów rządowych i samorządowych, ich uchwalanie i wykonywanie;
- kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie działalności organów, urzędów i jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz sprawowanie nadzoru pod względem zgodności ich działania z przepisami prawa;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19313961, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON