Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 1
Nazwa zawodu: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy
Synteza zawodu: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy określają, formułują i realizują politykę państwa, uczestniczą w tworzeniu prawa i zapewniają jednolitość jego stosowania, reprezentują instytucje państwa, kierują działalnością ogniw administracji publicznej, nadzorują wdrażanie polityki państwa oraz przestrzeganie porządku prawnego, kierują działalnością przedsiębiorstw lub ich wewnętrznych jednostek organizacyjnych, określają i formułują politykę i zasady działania partii politycznych, organizacji społecznych i związkowych.
Zadania zawodowe: Główne zadania przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników zwykle obejmują: określanie i formułowanie polityki państwa lub doradztwo w tym zakresie; tworzenie prawa, formułowanie przepisów i zarządzeń oraz nadzorowanie ich wdrażania i stosowania; nadzór nad realizacją polityki państwa w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej; planowanie rozwoju podległych sobie dziedzin; formułowanie celów i potrzeb społecznych; kierowanie pracą jednostek administracyjnych, organizacji gospodarczych lub przedsiębiorstw i koordynowanie ich działań; decydowanie o ich strategii i polityce; utrzymywanie kontaktów z władzami administracyjnymi, organizacjami społecznymi oraz zawodowymi; określanie, formułowanie i kierowanie wdrażaniem polityki organizacji politycznych, społecznych i związkowych oraz działanie w ich imieniu; nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19949666, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON