Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 833309
Nazwa zawodu: Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni
Synteza zawodu: Obsługuje urządzenia robocze obiektu w sposób zapewniający jego bezpieczną eksploatację i wypełnianie zadań (dla śluzy - żegluga, dla jazu - przepuszczanie wód, dla zapory - gospodarka wodą, dla pompowni - przerzut wody), zgodnie z instrukcją eksploatacyjną.
Zadania zawodowe: - sterowanie pracą urządzeń roboczych napełniania i opróżniania komory śluzy;
- obsługiwanie mechanizmów otwierania i zamykania wrót w sposób zapewniający bezpieczeństwo żeglugi;
- uruchamianie zamknięć poszczególnych przęseł jazu zgodnie z instrukcją, w zależności od przepływów w rzece;
- sterowanie zrzutami wody przez przelewy i spusty zapory zgodnie z instrukcją gospodarki wodnej i z uwzględnieniem prognoz dopływu wody do zbiornika;
- sterowanie pracą pomp zgodnie z instrukcją i w sposób zabezpieczający przed zatopieniem silników;
- dokonywanie przewidzianych instrukcją codziennych i okresowych obserwacji obiektu oraz pomiarów kontrolnych (m.in. za pomocą wodowskazów, piezometrów);
- prowadzenie dziennika obsługi urządzeń obiektu;
- przeprowadzanie bieżącej kontroli sprawności mechanizmów i urządzeń roboczych obiektu;
- przeprowadzanie bieżącej konserwacji całości obiektu oraz jego urządzeń;
- utrzymywanie przewidzianej przez instrukcję łączności z jednostką nadrzędną, sąsiadującymi obiektami hydrotechnicznymi oraz odpowiednim komitetem przeciwpowodziowym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647218, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON