Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 833204
Nazwa zawodu: Operator sprzętu do robót ziemnych
Synteza zawodu: Obsługuje ciągnik gąsienicowy lub kołowy ze sprzętem przyczepianym (ciągnionym) lub zawieszanym, wykonując prace przy drenowaniu użytków rolnych, zagospodarowywaniu użytków zielonych, odspajaniu i przemieszczaniu ziemi zgarniakami przyczepianymi, formowaniu i zagęszczaniu nasypów; dokonuje wymiany osprzętu (przezbrajanie nośników), bieżącej konserwacji sprzętu i osprzętu, regulacji i wymiany zużytych części.
Zadania zawodowe: - przeprowadzanie montażu i demontażu zespołów roboczych przyczepianych lub zawieszanych;
- regulowanie zespołów mechanizmów roboczych: układu elektrohydraulicznego, zespołów sterowniczych, układu czujnikowego radiowego lub laserowego, przed rozpoczęciem robót i w czasie pracy;
- przeprowadzanie konserwacji sprzętu, wymienianie zużytych części oraz wykonywanie drobnych napraw zespołów roboczych maszyn;
- wykonywanie wykopu rowka drenarskiego koparką drenarską wielonaczyniową, koparką jednonaczyniową z osprzętem "Teredo" lub przy użyciu koparki frezującej kołowej i ciągnika kołowego;
- wykonywanie wykopu rowka drenarskiego pługiem przyczepianym lub zawieszanym, z zachowaniem spadku dna wykopu przy użyciu urządzeń sterowniczych, układu czujnika radiowego lub laserowego;
- wykonywanie sączka pługiem doczepianym do drenowania kreciego, z regulowaniem głębokości sączka i zachowaniem wymaganego spadku, przy użyciu ciągnika gąsienicowego;
- zasypywanie rurociągu drenarskiego przy użyciu ciągnika gąsienicowego z zamontowanym osprzętem typu V;
- spulchnianie podczas drenowania podglebia za pomocą spulchniacza przyczepionego podczas drenowania gleb bardzo zwięzłych lub ubitych;
- wykonywanie drenowania za pomocą maszyny do bezrowkowego drenowania zamontowanej na ciągniku gąsienicowym, z układaniem rur karbowanych PCW, z zachowaniem spadku przy użyciu układu czujnika radiowego lub laserowego, we współpracy z operatorem koparki drenarskiej wielonaczyniowej, koparko-spycharki kołowej i brygadą układaczy rurociągów;
- wykonywanie prac przygotowawczych przy zagospodarowywaniu użytków zielonych za pomocą karczownika, urządzeń zabierająco-załadowczych do drewna, maszyny do zbierania i załadunku kamieni, frezarki, z użyciem ciągnika gąsienicowego lub kołowego;
- wykonywanie orki za pomocą specjalnego pługa w terenie normalnym i trudnym, z użyciem ciągnika gąsienicowego lub kołowego;
- wykonywanie prac uprawowych przed wysiewem nawozów i nasion traw sprzętem przyczepianym lub zawieszanym na ciągniku gąsienicowym lub kołowym;
- wysiewanie nawozów i nasion traw sprzętem przyczepianym oraz wykonywanie prac posiewnych z użyciem ciągnika gąsienicowego lub kołowego;
- wykonywanie wykopów przy użyciu zgarniarki przyczepianej, z przemieszczaniem i składowaniem;
- zagęszczanie nasypu za pomocą sprzętu przyczepnego, z użyciem ciągnika gąsienicowego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19966588, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON