Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 8332
Nazwa zawodu: Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Synteza zawodu: Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych obsługują i nadzorują maszyny, urządzenia i sprzęt do: wykopywania, pryzmowania, poziomowania lub ubijania ziemi i podobnych materiałów; do rozściełania betonu i mas bitumicznych, do budowy i utrzymywania torów kolejowych.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie i nadzorowanie maszyn wyposażonych w ruchome łopaty, michy czerpakowe lub koparkowe, które wykopują i przemieszczają: ziemię, kamienie, piasek, żwir lub podobne materiały, burzą budynki lub innego rodzaju struktury budowlane;
- obsługiwanie i nadzorowanie maszyn do kopania rowów ściekowych, odwadniających, studni, rowów pod różnego rodzaju rurociągi;
- obsługiwanie i nadzorowanie maszyn wyposażonych w stalowe łopaty do: przesuwania, przemieszczania i poziomowania ziemi, piasku, śniegu i innych materiałów;
- obsługiwanie i nadzorowanie sprzętu do usuwania piasku, żwiru i błota z dna zbiorników wodnych, rowów i rurociągów drenarskich;
- obsługiwanie i nadzorowanie maszyn do wbijania drewnianych, betonowych lub stalowych pali w ziemię;
- obsługiwanie i nadzorowanie walców samojezdnych ubijających i utwardzających warstwy surowców stosowanych w budowie dróg, chodników i podobnych obiektów;
- przeprowadzanie montażu i demontażu zespołów roboczych przyczepianych lub zawieszanych;
- regulowanie przed rozpoczęciem robót i w czasie pracy zespołów mechanizmów roboczych: układu elektrohydraulicznego, zespołów sterowniczych, układu czujnikowego radiowego lub laserowego;
- przeprowadzanie konserwacji sprzętu, wymianę zużytych części oraz drobne naprawy zespołów roboczych maszyn, urządzeń i sprzętu;
- wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19949670, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON