Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 827304
Nazwa zawodu: Operator urządzeń elewatorów zbożowych
Synteza zawodu: Steruje urządzeniami do przyjmowania, wydawania, ważenia, czyszczenia i przemieszczania ziarna zbóż, gryki i rzepaku w zbożowym elewatorze wieloczynnościowym, za pomocą tablicy zdalnego sterowania i pulpitu sterowniczego wyposażonych w elektryczno-elektroniczne systemy sygnalizacji akustycznej i świetlnej, wykorzystując schemat technologiczno-techniczny pracy elewatora, a ponadto nadzoruje utrzymanie urządzeń w należytym stanie technicznym.
Zadania zawodowe: - kierowanie ruchem masy zboża: przyjmowanie, wydawanie lub przemieszczanie za pomocą urządzeń zdalnego sterowania, wyposażonych w elektryczno-elektroniczną sygnalizację;
- obsługiwanie urządzeń do przełączania silników elektrycznych (np. przełączanie silników na pracę niezależną w przypadku prób i remontów, wyłączanie silników poprzedzających w linii technologicznej);
- nadzór nad konserwowaniem urządzeń nastawni sterowniczej i dokonywanie ich bieżącej naprawy;
- sprawdzanie za pomocą aparatury kontrolno-pomiarowej parametrów jakościowych przyjmowanego, wydawanego, składowanego i poddawanego przerobowi ziarna zbóż;
- segregowanie i rozmieszczanie zbóż w poszczególnych komorach elewatora, zgodnie z zasadami gospodarki magazynowej i instrukcją o składowaniu ziarna;
- pobieranie prób kontrolnych i korzystanie w pracy z wyników analiz laboratoryjnych;
- czuwanie nad właściwym składowaniem ziarna, a w przypadku pogarszania się jakości kierowanie go do przewietrzania, ochładzania lub suszenia;
- wymiana osprzętu, np. lamp, prostowników, wzmacniaczy, w elektronicznych urządzeniach sterowniczych;
- współorganizowanie i współuczestniczenie w remontach urządzeń zdalnego sterowania z elektroniczną sygnalizacją;
- prowadzenie dokumentacji magazynowej i zapisów w dzienniku pracy;
- przestrzeganie przepisów i instrukcji bhp i ppoż.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19984679, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON