Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 822901
Nazwa zawodu: Operator maszyn do produkcji papy
Synteza zawodu: Obsługuje wielooperacyjną maszynę do produkcji papy, wykonującą takie operacje, jak: rozwijanie taśmy nośnej, powlekanie taśmy masą impregnacyjną, chłodzenie i posypywanie posypką oraz zwijanie papy w rulony.
Zadania zawodowe: - ocenianie przydatności do produkcji papy różnego rodzaju taśm nośnych pod względem gramatury, wytrzymałości na rozerwanie, stopnia zawilgocenia oraz posypek mineralnych pod względem na uziarnienia i stopnia zanieczyszczenia;
- zakładanie bel taśmy nośnej na stojak rozwijający maszyny oraz łączenie jej końcówek z taśmą znajdującą się w urządzeniu;
- obsługiwanie wanienki impregnacyjnej w celu nasycenia i powlekania taśmy nośnej impregnatem przy produkcji papy smołowej lub asfaltowej;
- obsługiwanie zasobników urządzeń posypowych przez regulowanie ich zasilania oraz szybkości posypywania dwustronnego zaimpregnowanej i powleczonej masą powłokową taśmy nośnej;
- obsługiwanie maszyny do produkcji papy przez: nastawianie szybkości obwodowych walców ciągnących w celu zapewnienia równomiernego posuwu taśmy, regulowanie szybkości dozowania mas papowych do wanien, regulowanie dopływu pary do urządzeń grzewczych wanien oraz urządzeń suszarniczych i doimpregnowujących;
- usuwanie przyczyn zakłóceń technologicznych, jak: zrywanie taśmy nośnej, pienienie się masy w wannach;
- ocenianie wizualne jakości wyprodukowanej papy pod względem zaimpregnowania, dokładności posypania posypką i zwinięcia w rulony;
- współdziałanie w bieżących i okresowych remontach maszyny oraz prowadzenie jej konserwacji zgodnie z instrukcją;
- koordynowanie pracy pracowników obsługujących poszczególne podzespoły maszyny;
- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej obsługiwanej maszyny i urządzeń do produkcji papy;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., stosowanie właściwej odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970116, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON