Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 8221
Nazwa zawodu: Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i sanitarnych
Synteza zawodu: Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i sanitarnych obsługują i nadzorują urządzenia i aparaturę do prowadzenia procesów liofilizacji, sterylizacji, biosyntezy i syntezy substancji farmaceutycznych oraz do wyodrębniania z organów zwierzęcych i surowców roślinnych substancji farmaceutycznych i nadawania im odpowiednich form leków, jak też do produkcji: mydeł, środków piorących i myjących, syntetyków zapachowych i dezynfektantów.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie i nadzorowanie aparatury i urządzeń do prowadzenia w warunkach aseptycznych lub sterylnych procesu liofilizacji, celem otrzymania substancji nadających się do formulowania leków;
- obsługiwanie urządzeń do sterylizacji: powietrza, wody, roztworów, ampułek czy pożywek do biosyntez;
- obsługiwanie i nadzorowanie reaktorów i aparatury celem otrzymania substancji farmaceutycznych w procesach biosyntezy;
- obsługiwanie i nadzorowanie aparatury chemicznej w ciągach technologicznych, w której przeprowadza się syntezę substancji farmaceutycznych w celu uzyskania ich czystości właściwej do formulowania leków;
- obsługiwanie aparatów, pracujących często w ciągach technologicznych, celem wyodrębnienia z organów zwierzęcych substancji farmaceutycznych, których nie wytwarza się przez syntezę chemiczną;
- obsługiwanie urządzeń do przetwarzania surowców roślinnych, celem otrzymania mieszanek ziołowych, ziółek, nasion, granulatów czy preparatów galenowych;
- obsługiwanie urządzeń do formulowania leków w różnych postaciach i umieszczania niektórych form leków w bezpośrednich opakowaniach;
- obsługiwanie i nadzorowanie instalacji, aparatów i urządzeń przerabiających w skali przemysłowej tłuszcze lub kwasy tłuszczowe na mydła szare, zwykłe, toaletowe;
- obsługiwanie i nadzorowanie instalacji, aparatów i urządzeń do produkcji proszków mydlanych, detergentowych oraz piorących i myjących;
- obsługiwanie urządzeń i aparatury przerabiających surowce gazowe, ciekłe i stałe na dezynfektanty, celem uzyskania środków bakteriobójczych, wirusobójczych i grzybobójczych;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19977128, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON