Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 821110
Nazwa zawodu: Operator zgrzewarek
Synteza zawodu: Nadzoruje i kontroluje pracę zgrzewarek punktowych, liniowych, doczołowych, tarciowych i indukcyjnych; uruchamia i reguluje parametry urządzeń do zgrzewania, agregatów wielopunktowych i linii automatycznych; reguluje i konserwuje zgrzewarki; obsługuje urządzenia i przyrządy specjalne; pobiera i stosuje odpowiednie materiały i przyrządy pomocnicze zgodnie z wymogami technologicznymi; dobiera, sprawdza i reguluje parametry elektryczne zgrzewarek, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy w zgrzewarkach, dokonuje okresowych przeglądów.
Zadania zawodowe: - organizowanie i obsługiwanie stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań (stanowiska: ślusarskie, produkcyjne, kontrolno- pomiarowe itp.);
- przeprowadzanie konserwacji i regulacji zgrzewarek oraz przyrządów pomocniczych; weryfikacja części i zespołów zgrzewarek;
- mocowanie zgrzewanych elementów w zgrzewarkach;
- ustawianie parametrów i dozorowanie pracy zgrzewarek podczas procesu technologicznego zgrzewania elementów;
- określanie zgrzewalności materiałów na podstawie oznaczenia hutniczego;
- obsługiwanie urządzeń pomocniczych przy zgrzewaniu, takich jak: urządzenia do obróbki cieplnej elementów i zgrzein przed i po zgrzewaniu;
- dozorowanie operacji pomocniczych przy zgrzewaniu, takich jak: przygotowywanie elementów do zgrzewania, dobieranie parametrów zgrzewania;
- nastawianie aparatów automatyki elektrycznej i mechanicznej w zgrzewarkach;
- wykrywanie przyczyn wadliwej pracy zgrzewarek oraz usuwanie drobnych usterek;
- przygotowywanie próbek połączeń zgrzewanych do badań wytrzymałości mechanicznej;
- obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości (dokładności) wykonywanych zgrzein;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: - samodzielne przeprowadzanie międzyoperacyjnej kontroli podczas zgrzewania na zgrzewarkach;
- naprawa zgrzewarek oraz aparatury pomocniczej, po odpowiednim przeszkoleniu.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19978669, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON