Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 821108
Nazwa zawodu: Operator obrabiarek zespołowych
Synteza zawodu: Obsługuje i konserwuje różnego rodzaju obrabiarki zespołowe, wykonujące założony proces technologiczny: frezowanie, toczenie, wytaczanie, wiercenie, gwintowanie i inną obróbkę skrawaniem.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie stanowisk pracy, zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną i rysunkami technicznymi obrabianych elementów;
- nastawianie parametrów pracy poszczególnych jednostek obróbczych;- ustawianie i zamocowywanie obrabianego wyrobu;
- nadzorowanie procesu technologicznego na poszczególnych obrabiarkach, wchodzących w skład obrabiarki zespołowej;
- bieżące regulowanie narzędzi i mechanizmów nastawczych obrabiarek;
- wykonywanie obróbki skrawaniem poprzez frezowanie, toczenie, wytaczanie, wiercenie, gwintowanie itp.;
- sprawdzanie za pomocą narzędzi kontrolno-pomiarowych jakości obrabianych powierzchni (wymiary, kształt, chropowatość powierzchni);
- czyszczenie i konserwowanie obrabiarek;
- wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i usuwanie drobnych usterek;
- określanie stopnia zużycia narzędzi i przyrządów i dokonywanie ewentualnej wymiany;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: - przeprowadzanie międzyoperacyjnej kontroli procesu obróbki;
- naprawa obrabiarek po odpowiednim przeszkoleniu.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20715209, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON