Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 514101
Nazwa zawodu: Charakteryzator
Synteza zawodu: Charakteryzuje aktorów, tj. zmienia ich wygląd przez malowanie twarzy i części ciała, przylepianie naklejanie charakteryzatorskich, wykonywanie peruk, zarostów, tres, warkoczy oraz ich zakładanie, czesanie włosów.
Zadania zawodowe: -­ wykonywanie charakteryzacji wg projektów scenograficznych, z wykorzystaniem własnej wiedzy plastycznej i historycznej oraz dużej zręczności manualnej;
-­ wykonywanie peruk, tres, warkoczy, zarostów z różnych materiałów, zgodnie z wymogami projektów scenograficznych i koncepcji reżyserskich, dzięki własnej wiedzy plastycznej i historycznej oraz dużej zręczności manualnej;
-­ dostarczanie peruk, tres, warkoczy, zarostów oraz materiałów charakteryzatorskich do garderób aktorów lub na miejsca ich gry, wg ustaleń scenograficznych i w czasie wymaganym organizacją pracy przy realizacji poszczególnych spektakli lub ich pojedynczych sekwencji;
-­ nakładanie peruk, zarostów, pomaganie w charakteryzowaniu się aktorów, zwłaszcza gdy charakteryzacja wymaga fachowej pomocy;
-­ przechowywanie powierzonych materiałów i gotowych elementów perukarskich w podręcznym magazynie oraz przyjmowanie do eksploatacji nowych peruk, tres, warkoczy, zarostów;
-­ ekspediowanie i ponowne przyjmowanie peruk, zarostów i innych dodatków (używanych w charakteryzacji) wywożonych np. na plan spektaklu lub w celu wypożyczenia;
-­ dokonywanie oceny stanu peruk, zarostów i związanych z nimi bezpośrednio innych środków inscenizacji;
-­ wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych, jak: mycie, czesanie i konserwowanie peruk oraz innych elementów perukarskich podlegających szczególnym zabrudzeniom, pranie i suszenie z uwzględnieniem ich właściwości fizyko-chemicznych;
-­ wykonywanie drobnych prac naprawczo-konserwatorskich peruk, zarostów i innych elementów charakteryzatorsko-perukarskich oraz mocowanie na nich wszelkich ozdób – zgodnie z wymogami scenograficznymi oraz reżyserskimi;
-­ wykonywanie przeróbek i dopasowań perukarskich dla artystów biorących udział w przedstawieniach w przypadkach nagłych zastępstw;
-­ prowadzenie książki ewidencyjnej wszystkich powierzonych peruk, zarostów i innych związanych z nimi elementów perukarsko-charakteryzatorskich;
-­ przygotowywanie powierzonych peruk i związanych z nimi bezpośrednio środków inscenizacji do transportu, tj. spisywanie i pakowanie;
-­ dbanie o bezpieczeństwo oraz higienę pracy własnej i pracy aktora, np. przez stosowanie odpowiednich materiałów perukarskich i charakteryzatorskich, stosowanie środków czystości nie powodujących podrażnień, uczuleń i uszkodzeń skóry oraz uszkodzeń peruk i innych elementów charakteryzatorskich.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19957533, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON