Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 821107
Nazwa zawodu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
Synteza zawodu: Obsługuje i konserwuje obrabiarki sterowane numerycznie, ustawia narzędzia w głowicy, nadzoruje pracę narzędzi zamocowanych w głowicy, posługuje się tablicami pasowań i narzędziami kontrolno-pomiarowymi.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy);
- ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek sterowanych numerycznie;
- nastawianie parametrów pracy poszczególnych narzędzi w głowicy obrabiarki;
- mocowanie obrabianych przedmiotów na stole w uchwytach-kłach, na tarczy i kątownikach;
- ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki;
- uruchamianie i zatrzymywanie obrabiarek;
- wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i usuwanie drobnych usterek;
- obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanej obróbki (dokładność kształtów, wymiarów itp.);
- czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: - przeprowadzanie międzyoperacyjnej kontroli procesu obróbki;
- naprawa obrabiarek po odpowiednim przeszkoleniu.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19964902, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON