Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 821101
Nazwa zawodu: Operator automatów spawalniczych
Synteza zawodu: Nadzoruje i kontroluje pracę automatów spawalniczych, uruchamia automaty oraz aparaturę spawalniczą, konserwuje i reguluje automaty spawalnicze, obsługuje urządzenia i przyrządy specjalne, pobiera i stosuje materiały i elektrody zgodnie z wymogami technologicznymi, sprawdza parametry elektryczne elektrod, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy w automatach spawalniczych.
Zadania zawodowe: - organizowanie i obsługiwanie stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań (stanowiska: ślusarskie, produkcyjne, kontrolno-pomiarowe itp.);
- konserwacja i regulacja automatów i półautomatów spawalniczych oraz aparatury do żłobienia elektropowietrznego; weryfikacja części i zespołów automatów spawalniczych;
- ustawianie parametrów spawania i dozorowanie pracy automatów spawalniczych podczas spawania elementów;
- określanie spawalności materiałów na podstawie oznaczenia hutniczego;
- obsługiwanie urządzeń pomocniczych przy spawaniu, takich jak: urządzenia do obróbki cieplnej elementów i spoin przed i po spawaniu;
- dozorowanie operacji pomocniczych przy spawaniu (np. przygotowania brzegów do spawania), dobieranie topnika i drutu elektrodowego;
- przeprowadzanie rozruchu i wyłączanie automatów i półautomatów spawalniczych;
- nastawianie aparatów automatyki elektrycznej i mechanicznej w automatach spawalniczych;,br>- wykrywanie przyczyn wadliwej pracy automatów spawalniczych oraz usuwanie drobnych usterek;
- przygotowywanie próbek połączeń spawanych do badań struktury i wytrzymałości mechanicznej
- obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości (dokładności) wykonywanych spoin;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: - samodzielne przeprowadzanie międzyoperacyjnej kontroli podczas spawania na automatach spawalniczych;
- naprawianie automatów i półautomatów do spawania oraz aparatury pomocniczej, po odpowiednim przeszkoleniu.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19948693, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON