Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 817201
Nazwa zawodu: Operator robotów i manipulatorów przemysłowych
Synteza zawodu: Wykonuje prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze robotów i manipulatorów stosowanych do obsługi zrobotyzowanych linii produkcyjnych lub robotyzacji procesów produkcyjnych, takich jak: spawanie, malowanie, obsługa maszyn, montaż, transport, obróbki wykańczające; wykonuje prace związane z bieżącą obsługą części mechanicznych i układów sterowania robotów przemysłowych, posługując się dokumentacją techniczną i schematami urządzeń.
Zadania zawodowe: - sprawdzanie stanu technicznego robota przemysłowego, urządzeń sterujących i bezpieczeństwa przed włączeniem robota do pracy;
- wyszukiwanie i usuwanie drobnych usterek w zespołach mechanicznych i sterowania robota, do których można zaliczyć niesprawną pracę osi robota, chwytaka, przegubów, szafy sterowniczej (styczników, wyłączników, bezpieczników), układów sygnalizacyjnych, pulpitu sterowniczego;
- dokonywanie, w razie potrzeby, prostych czynności regulacyjnych oraz oprogramowania robota i urządzeń towarzyszących mechanicznych i elektrycznych;
- okresowe sprawdzanie prawidłowości działania zespołów i podzespołów robota przemysłowego przy użyciu przyrządów i aparatury kontrolno-pomiarowej;
- organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy;
- przestrzeganie instrukcji i przepisów dotyczących eksploatacji i bezpieczeństwa pracy przy obsłudze robota;
- dokonywanie okresowych przeglądów technicznych stanu ogólnego robota.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji starszego technika operatora robotów przemysłowych, kierującego pracą zespołu obsługującego roboty w zakładzie przemysłowym, po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia zawodowego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647145, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON