Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 8171
Nazwa zawodu: Operatorzy zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych w przemyśle elektromaszynowym
Synteza zawodu: Operatorzy zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych w przemyśle elektromaszynowym obsługują i nadzorują zautomatyzowane linie produkcyjne, w tym również montażowe, obsługując komputerowe układy sterowania i przygotowania palet oraz urządzenia zapewniające bezpieczeństwo pracy; wykonują również prace konserwacyjne i naprawcze zainstalowanych urządzeń.
Zadania zawodowe: - sprawdzanie stanu technicznego linii, urządzeń pomocniczych, układów sterowania i bezpieczeństwa przed włączeniem linii do pracy;
- wyszukiwanie i usuwanie usterek w zespołach i podzespołach linii, takich jak: prasy, obrabiarki, transportery, roboty, manipulatory, palety, układy sterowania i sygnalizacji;
- dokonywanie w razie potrzeby prostych czynności regulacyjnych urządzeń wchodzących w skład linii, zarówno mechanicznych, elektrycznych, jak i sterowania;
- obsługiwanie i nadzorowanie bieżącej pracy linii, z wykorzystaniem komputerowego układu sterowania, dokumentacji technicznej i schematów sterowania;
- okresowe sprawdzanie prawidłowości działania zespołów linii za pomocą przyrządów i aparatury kontrolno-pomiarowej;
- dokonywanie okresowych przeglądów technicznych stanu linii i urządzeń pomocniczych;
- organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy; - wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19994205, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON