Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 815903
Nazwa zawodu: Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych
Synteza zawodu: Obsługuje i nadzoruje urządzenia do wytwarzania i obróbki mas bitumicznych do celów izolacyjnych, impregnacyjnych i drogowych.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie pracy urządzeń do wytwarzania emulgatorów kationowych i produkcji emulsji bitumicznych o różnym przeznaczeniu;
- obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie pracy urządzeń do wytwarzania i uszlachetniania mas izolacyjnych, powłok antykorozyjnych, kitów i polikitów;
- obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie pracy urządzeń i instalacji do topienia mas bitumicznych i zestawiania mas papowych i izolacyjnych;
- obsługiwanie i nadzorowanie pomp i instalacji do przemieszczania płynnych mas;
- kontrolowanie prawidłowości przebiegu prowadzonych procesów; regulowanie parametrów procesowych: temperatury, ciśnienia, szybkości przepływu itp.;­
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych aparatów, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz usuwanie ich drobnych usterek;
­ przestrzeganie instrukcji i zasad bhp i ppoż. podczas obsługi aparatów, stosowanie ochron osobistych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19968631, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON