KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy o zmianie sposobu obsługi Klientów.
Od dnia 17.03.2020 prosimy o kontaktowanie się z pracownikami wyłącznie drogą telefoniczną
(81 534 82 90) lub e-mailową (bezpośrednio z każdym pracownikiem lub praca.ffm@gmail.com).

W razie konieczności dostarczenia np. dokumentacji do siedziby Fundacji prosimy o wrzucanie jej do skrzynki, umieszczonej przed wejściem.

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia,

Z poważaniem,

Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 815902
Nazwa zawodu: Operator urządzeń do produkcji katalizatorów
Synteza zawodu: Obsługuje i nadzoruje aparaty oraz urządzenia, w których przeprowadza się procesy technologiczne celem uzyskania jednorodnej masy katalizatora o wymaganych, powtarzalnych właściwościach katalitycznych, oraz dalsze operacje jednostkowe (np. rozdrabnianie, granulowanie, formowanie, nanoszenie, obróbkę termiczną i chemiczną), prowadzące do otrzymania pożądanej formy użytecznej katalizatora.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie do eksploatacji, uruchamianie i zatrzymywanie instalacji, aparatów, urządzeń podstawowych i pomocniczych do technologicznego przetwarzania związków chemicznych i dalszych procesów jednostkowych, prowadzących do uzyskania katalizatora o wymaganych właściwościach;
- nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego i operacji jednostkowych oraz rejestracja wyznaczonych parametrów procesu, korygowanie i usuwanie wad i odchyleń, zgodnie z instrukcjami w tym zakresie;
- obserwacja i kontrola stanu technicznego aparatury i sprawności urządzeń do operacji jednostkowych, w tym szczelności tras rurociągów do przesyłania mediów chemicznych, wodnych i parowych;
- pobieranie i przekazywanie do kontroli laboratoryjnej próbek surowców, materiałów, półproduktów i produktów, zgodnie z instrukcjami;
- przestrzeganie instrukcji ruchowych, zasad bhp i ppoż. podczas eksploatacji instalacji, aparatów i urządzeń, z zachowaniem dyscypliny stosowania sprzętu i ochron osobistych (substancje toksyczne, łatwopalne, wybuchowe).
Dodatkowe zadania zawodowe: - przeprowadzanie regeneracji zużytych katalizatorów przez ich rozdrabnianie, ekstrakcję nośników, czystych pierwiastków oraz związków chemicznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18786309, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON