Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 815902
Nazwa zawodu: Operator urządzeń do produkcji katalizatorów
Synteza zawodu: Obsługuje i nadzoruje aparaty oraz urządzenia, w których przeprowadza się procesy technologiczne celem uzyskania jednorodnej masy katalizatora o wymaganych, powtarzalnych właściwościach katalitycznych, oraz dalsze operacje jednostkowe (np. rozdrabnianie, granulowanie, formowanie, nanoszenie, obróbkę termiczną i chemiczną), prowadzące do otrzymania pożądanej formy użytecznej katalizatora.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie do eksploatacji, uruchamianie i zatrzymywanie instalacji, aparatów, urządzeń podstawowych i pomocniczych do technologicznego przetwarzania związków chemicznych i dalszych procesów jednostkowych, prowadzących do uzyskania katalizatora o wymaganych właściwościach;
- nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego i operacji jednostkowych oraz rejestracja wyznaczonych parametrów procesu, korygowanie i usuwanie wad i odchyleń, zgodnie z instrukcjami w tym zakresie;
- obserwacja i kontrola stanu technicznego aparatury i sprawności urządzeń do operacji jednostkowych, w tym szczelności tras rurociągów do przesyłania mediów chemicznych, wodnych i parowych;
- pobieranie i przekazywanie do kontroli laboratoryjnej próbek surowców, materiałów, półproduktów i produktów, zgodnie z instrukcjami;
- przestrzeganie instrukcji ruchowych, zasad bhp i ppoż. podczas eksploatacji instalacji, aparatów i urządzeń, z zachowaniem dyscypliny stosowania sprzętu i ochron osobistych (substancje toksyczne, łatwopalne, wybuchowe).
Dodatkowe zadania zawodowe: - przeprowadzanie regeneracji zużytych katalizatorów przez ich rozdrabnianie, ekstrakcję nośników, czystych pierwiastków oraz związków chemicznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19967574, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON