Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 815901
Nazwa zawodu: Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych
Synteza zawodu: Obsługuje i nadzoruje aparaturę, urządzenia i instalacje do wytwarzania gazów technicznych, ciekłego dwutlenku węgla i suchego lodu, skraplania i rozdziału powietrza; preparuje butle acetylenowe i uzupełnia naczynia transportowe gazami technicznymi.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie do eksploatacji aparatury, urządzeń i instalacji do wytwarzania, napełniania i przesyłania gazów technicznych;
- uruchamianie, zatrzymywanie i kontrolowanie aparatury, maszyn i instalacji;
- wytwarzanie, oczyszczanie, osuszanie, odolejanie i sprężanie acetylenu;
- prowadzenie procesu wytwarzania dwutlenku węgla przez spalanie koksu i oczyszczanie otrzymywanego gazu;
- wytwarzanie ciekłego dwutlenku węgla i suchego lodu przez sprężanie, skraplanie, wyśnieżanie i prasowanie;
- oczyszczanie, odwęglanie, osuszanie i rektyfikowanie powietrza w aparatach rektyfikujących lub w urządzeniach destylacyjnych;
- napełnianie powłok butli acetylenowych wypełniaczem, ubijanie na ubijarkach oraz suszenie spreparowanych butli;
- napełnianie butli stalowych, beczek lub cystern gazami technicznymi lub też przesyłanie gazu rurociągiem;
- przestrzeganie w prowadzonych procesach wymaganych parametrów technologicznych, takich jak: temperatura, ciśnienie, stopień próżni czy czas reakcji;
- regulowanie, na podstawie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych i wyników analiz międzyoperacyjnych, działania obsługiwanych urządzeń, takich jak: wytwornice acetylenowe, sprężarki, kolumny rozdzielające, urządzenia ekspansyjne, prasy, skrubery, osuszki, odwadniacze, odolejacze, piece kontaktowe, absorbery czy ubijarki;
- wykonywanie prostych analiz kontrolnych;
- czyszczenie i konserwowanie obsługiwanej aparatury, urządzeń i instalacji oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19967857, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON