Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 815602
Nazwa zawodu: Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych
Synteza zawodu: Prowadzi proces produkcji węgli aktywnych: zasadowych, obojętnych, kwaśnych i specjalnych, w różnego typu urządzeniach i aparatach, o działaniu ciągłym lub okresowym: piecach retortowych i obrotowych, suszarniach tunelowych i próżniowych, mieszalnikach i wirówkach.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie surowców wsadowych i sporządzanie z nich mieszanki masy węglowej zgodnie z recepturą;
- nasycanie mieszanki wsadowej różnymi kwasami mineralnymi w procesie uszlachetniania węgla aktywnego;
- wypalanie uformowanej mieszanki masy węglowej w gazowych lub elektrycznych piecach retortowych;
- odwirowywanie, płukanie na wirówkach i suszenie gotowego produktu w suszarniach tunelowych lub próżniowych;
- regulowanie parametrów aktywizacji, wirowania, płukania i suszenia węgla aktywnego;
- obsługiwanie aparatów i urządzeń, takich jak: piece retortowe i obrotowe, suszarnie tunelowe i próżniowe, mieszalniki i wirówki;
- kontrolowanie i regulowanie działania aparatów i urządzeń na podstawie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wyników analiz międzyoperacyjnych;
- obserwowanie i utrzymywanie parametrów technologicznych w granicach dopuszczalnych odchyleń, takich jak: temperatura, siła absorpcji i ziarnistości węgla, stężenie jonów wodorowych (pH) itd.;
- wykonywanie analiz kontrolnych;
- przygotowywanie obsługiwanych urządzeń i aparatów do remontu i ruchu;
- czyszczenie i konserwowanie aparatów i urządzeń oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19994190, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON