Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 815601
Nazwa zawodu: Operator urządzeń do produkcji sadzy
Synteza zawodu: Obsługuje, nadzoruje, kontroluje i reguluje, zgodnie z instrukcją technologiczną, urządzenia do wytwarzania różnego rodzaju sadz ze związków węglopochodnych i naftopochodnych.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie do pracy aparatury i urządzeń do procesów jednostkowych oraz wytwarzania sadzy;
- nadzorowanie procesów jednostkowych, obejmujących: przygotowanie i odparowanie surowców olejowych, wytwarzanie mieszaniny skarburyzowanego gazu koksowniczego, uśrednianie surowców olejowych, oraz procesów spalania i termicznego rozkładu olejów, półspalania metanu, ochładzania i filtracji gazów półprodukcyjnych;
- nadzorowanie procesów mechanicznej i chemicznej obróbki sadzy;
- utrzymywanie, zgodnie z instrukcją technologiczną, parametrów poszczególnych faz produkcji;
- obsługiwanie aparatury i urządzeń do produkcji sadzy, takich jak: utleniarki, aparaty i piece sadzowe, separatory, granulatory, filtry czy wyparki przeciwprądowe, oraz rurociągów do przesyłania gazu, oleju lub pary;
- konserwowanie i czyszczenie obsługiwanych instalacji, aparatury i urządzeń;
- utrzymywanie obsługiwanych urządzeń i aparatury w ciągłym ruchu, usuwanie drobnych uszkodzeń;
- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego, stosowanie właściwej odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19994142, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON