Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 8156
Nazwa zawodu: Operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni
Synteza zawodu: Operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni pracownicy obsługują i nadzorują urządzenia do wytwarzania: koksu, węgli aktywnych, wyrobów węglowych i sadzy, urządzenia do przerobu smoły i olejów oraz wyodrębniania czystych substancji węglopochodnych.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie, regulowanie i nadzorowanie aparatów i urządzeń do produkcji węgli zasadowych, obojętnych, kwasowych i specjalnych; wykonywanie analiz kontrolnych podczas procesu produkcyjnego;
- obsługiwanie, regulowanie i nadzorowanie aparatów i urządzeń do wytwarzania mas elektrodowych, elektrod i różnego rodzaju wyrobów węglowych z węgla uszlachetnionego oraz montowanie aparatury chemicznej z elementami węglowymi i z grafitu;
- obsługiwanie i regulowanie baterii pieców koksowniczych, urządzeń odgazowywania węgla i wytwarzania koksu oraz urządzeń pomocniczych;
- obsługiwanie i regulowanie aparatury i urządzeń do wytwarzania różnego rodzaju sadz piecowych, graficznych czy specjalnych ze związków węglopochodnych i naftopochodnych;
- obsługiwanie i regulowanie aparatów i urządzeń do produkcji smarów plastycznych i specjalnych;
- obsługiwanie i regulowanie aparatury i urządzeń do rafinacji, ekstrakcji, krystalizacji, saturacji, polimeryzacji i destylacji przy przeróbce smoły i preparacji oleju;
- obsługiwanie i regulowanie urządzeń do oczyszczania gazu z takich składników, jak smoła, amoniak, benzol czy cyjanowodór;
- obsługiwanie i regulowanie maszyn i urządzeń do wyodrębnienia czystych substancji węglopochodnych, takich jak benzen, krezalen, naftalen czy kwas benzoesowy, oraz wytwarzania mieszanin substancji węglopochodnych, takich jak smoły drogowe czy olej impregnacyjny;
- obsługiwanie i regulowanie generatora gazowego w gazowni zakładowej, podczas gazyfikowania koksu w generatorze;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19948841, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON