Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 8155
Nazwa zawodu: Operatorzy urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
Synteza zawodu: Operatorzy urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu obsługują i nadzorują instalacje, aparaty i urządzenia techniczne służące do oczyszczania ropy naftowej, gazu ziemnego i produktów naftowych, destylowania ropy naftowej, produkcji paliw ciekłych i substancji smarowych oraz gazów syntezowych w skali przemysłowej.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie i nadzorowanie instalacji, aparatów i urządzeń technicznych do oczyszczania ropy naftowej, gazu ziemnego i produktów naftowych bazowych, w celu przygotowania ich do dalszych procesów;
- obsługiwanie i nadzorowanie instalacji, aparatów i urządzeń do rozdestylowania ropy naftowej na odpowiednie frakcje do dalszych procesów rafinacyjnych i petrochemicznych;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń do produkcji paliw benzynowych, olejów napędowych, paliw lotniczych i olejów opałowych;
- obsługiwanie i nadzorowanie aparatów i urządzeń do produkcji olejów smarowych i surowców plastycznych;
- obsługiwanie i nadzorowanie instalacji, aparatów i urządzeń do gazyfikacji paliw stałych i ciekłych oraz konwersji katalitycznej gazu ziemnego, celem wytworzenia gazów syntezowych;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń do krakowania katalitycznego wysoko wrzących destylatów ropy naftowej, celem wytworzenia gazów węglowodorowych i komponentów paliw benzynowych i olejów napędowych;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647070, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON