Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 211302
Nazwa zawodu: Chemik - technologia chemiczna
Synteza zawodu: Prowadzi badania nad opracowaniem zasad i metod prowadzenia reakcji chemicznych, procesów i operacji jednostkowych otrzymywania związków nieorganicznych i organicznych; uczestniczy we wdrożeniach nowych technologii.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań operacji jednostkowych oraz procesów technologicznych otrzymywania związków chemicznych w skali laboratoryjnej i doświadczalnej, celem wprowadzenia ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionych zmian w procesach przemysłowych;
- opracowywanie koncepcji wprowadzania nowych metod technologicznych lub zmian operacji jednostkowych, celem uzyskania usprawnienia procesów, podniesienia skali produkcji przemysłowej, podwyższenia jakości produktów;
- opracowywanie wstępnych założeń do modernizacji procesów technologicznych otrzymywania związków, w celu poprawienia wskaźników ekonomicznych i ekologicznych;
- uczestniczenie we wdrożeniach nowych lub modernizowanych technologii otrzymywania związków chemicznych;
- współudział autorski w praktycznym wykorzystywaniu opracowań procesów technologicznych i przy projektowaniu wdrożeń przemysłowych;
- utrzymywanie kontaktów i udział w konsultacjach z innymi specjalistami podczas wykonywania prac;
- doradztwo i współudział przy opracowywaniu danych niezbędnych do projektowania nowych technologii i procesów oraz operacji jednostkowych;
- opracowywanie sprawozdań i raportów z prowadzonych badań i wdrożeń oraz referatów naukowych, doniesień i artykułów, monografii itp.;
- uczestniczenie w zjazdach naukowych, sympozjach, seminariach itp.;
- opracowywanie instrukcji i przepisów postępowania podczas wykonywania prac przez podległy personel, z uwzględnieniem przestrzegania przepisów bhp.
- planowanie i nadzorowanie realizacji: wyposażenia laboratorium w aparaturę badawczą, sprzęt i odczynniki, remontów i modernizacji laboratorium;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19948670, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON