Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 8154
Nazwa zawodu: Operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów
Synteza zawodu: Operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów obsługują i nadzorują urządzenia do przeprowadzania ciągu operacji składających się na proces chemiczny, w tym reakcji chemicznych, urządzeń do przetwarzania zanieczyszczonych ciekłych chemikaliów w celu ich oczyszczenia lub rozdziału na poszczególne substancje chemiczne czy też urządzeń do zatężania roztworów i zawiesin.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie i nadzorowanie zróżnicowanych urządzeń aparatury chemicznej do prowadzenia procesów alkilacji, chlorowania, nitrowania, polireakcji, sulfonowania i innych;
- obsługiwanie i nadzorowanie reaktorów i autoklawów służących do przeprowadzania reakcji chemicznych, celem przeprowadzenia surowców w całkowicie odmienne jakościowo półprodukty lub produkty;
- obsługiwanie i nadzorowanie instalacji, aparatów i urządzeń do przeprowadzania ciągu operacji składających się na proces produkcji związków chemicznych organicznych lub nieorganicznych;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń destylacyjnych (z wyjątkiem ropy naftowej i gazu ziemnego), służących do rozdzielania ciekłych układów wieloskładnikowych oraz skroplonych gazów na czyste składniki;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń wyparnych służących do zatężania roztworów i zawiesin;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19967798, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON