Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 815304
Nazwa zawodu: Operator urządzeń sorpcyjnych
Synteza zawodu: Prowadzi i nadzoruje procesy: absorpcji, chemisorpcji, adsorpcji i desorpcji w celu wydzielenia z mieszanin substancji będących produktami właściwymi, ubocznymi lub zanieczyszczeniami oraz otrzymywania roztworów gazów w cieczach, stosując zróżnicowaną aparaturę o działaniu ciągłym lub okresowym, często półautomatyczną lub automatyczną.
Zadania zawodowe: - dozowanie lub doprowadzanie cieczy, ciał stałych i gazów do aparatury sorpcyjnej o działaniu ciągłym lub okresowym oraz ich odprowadzanie po zakończeniu procesów;
- uruchamianie i zatrzymywanie mieszadeł mechanicznych z napędem elektrycznym w niektórych urządzeniach;
- chłodzenie lub ogrzewanie aparatury sorpcyjnej przez doprowadzanie odpowiednio mediów chłodzących lub grzejnych oraz ich odprowadzanie;
- obsługiwanie urządzeń próżniowych i ciśnieniowych oraz pomp;
- prowadzenie i nadzorowanie, w warunkach określonych w instrukcji, procesu absorpcji i chemisorpcji w kolumnach, skruberach, turylach i innej aparaturze absorpcyjnej, działającej w sposób ciągły lub okresowy, również automatycznej, w celu pochłonięcia określonego składnika mieszaniny gazowej lub czystego gazu w cieczy absorpcyjnej, tj. otrzymania roztworu tego gazu w cieczy lub oczyszczenia gazu;
- prowadzenie i nadzorowanie procesu adsorpcji w zróżnicowanej aparaturze, w tym w kolumnach wypełnionych stałym adsorbentem, celem adsorpcji gazów (odzysku gazów i par cieczy), lub w aparatach chemicznych i filtrach, celem adsorpcji zanieczyszczeń barwnych i smolistych z roztworu na powierzchni adsorbenta - oczyszczanie roztworów;
- prowadzenie i nadzorowanie procesu desorpcji gazu z roztworu w różnorodnej aparaturze, najczęściej w typowym aparacie reakcyjnym, celem wydzielenia składnika gazowego z mieszaniny reakcyjnej lub z roztworu;
- prowadzenie i nadzorowanie procesu desorpcji gazu lub par cieczy z powierzchni adsorbenta, najczęściej w kolumnach adsorpcyjnych, celem odzyskania składnika gazowego lub pary cieczy uprzednio zaadsorbowanych na adsorbencie;
- kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesów sorpcyjnych;
- pobieranie próbek i przekazywanie ich do analizy;
- wypełnianie dokumentacji technologicznej, w tym kart prowadzenia procesów;
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym aparatury sorpcyjnej; przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19996676, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON