Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 815302
Nazwa zawodu: Operator urządzeń do krystalizacji
Synteza zawodu: Obsługuje i nadzoruje urządzenia pracujące w sposób okresowy lub ciągły, służące do wyodrębniania w skali przemysłowej ciał stałych z roztworu stopu lub gazu oraz rozdzielania mieszanin na składniki (krystalizacja frakcjonująca), celem otrzymania jednorodnych substancji stałych w postaci czystej - za pomocą chłodzenia, odparowywania lub obu tych procesów.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie urządzeń do eksploatacji;
- obsługiwanie, tj.: uruchamianie, zatrzymywanie, nadzorowanie i regulowanie krystalizatorów panwiowych, korytowych i wieżowych, w których z nasyconego roztworu wydzielają się kryształy wskutek odparowywania rozpuszczalnika w temperaturze wrzenia lub w temperaturze otoczenia;
- obsługiwanie krystalizatorów próżniowych, w których podczas chłodzenia roztworu przy obniżeniu ciśnienia następuje samoodparowanie;
- obsługiwanie krystalizatorów bębnowych i kołyskowych (zamkniętych), zaopatrzonych w mieszadło i chłodnicę;
- utrzymywanie parametrów technologicznych określonych instrukcją;
- wykonywanie prostych czynności konserwacyjnych elementów urządzeń i armatury regulacyjnej;
- pobieranie próbek produktów krystalizacji i przekazywanie ich do kontroli laboratoryjnej;
- przestrzeganie instrukcji ruchowych i zasad bhp podczas obsługi urządzeń oraz stosowanie wymaganych ochron osobistych;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19994202, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON