Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 8153
Nazwa zawodu: Operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających
Synteza zawodu: Operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających obsługują i nadzorują urządzenia do przeprowadzania w skali przemysłowej procesów: ekstrakcji, krystalizacji, filtrowania i wirowania oraz procesów sorpcyjnych w celu wyodrębniania i oddzielania określonych substancji.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie i nadzorowanie zestawów ekstrakcyjnych w celu wyodrębnienia określonej substancji z roztworu przez działanie rozpuszczalnikiem;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń wyodrębniających jednorodne substancje stałe w postaci czystej z roztworu lub z mieszaniny ciał stałych;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń filtrujących, służących do oddzielania ciał stałych od cieczy lub gazów, w których są zawieszone, przez zatrzymywanie cząstek ciała stałego na porowatej przegrodzie;
- obsługiwanie i nadzorowanie wirówek do rozdzielania ciekłej mieszaniny na składniki o różnej gęstości lub do oddzielania ciała stałego od cieczy pod wpływem działania siły odśrodkowej;
- obsługiwanie i nadzorowanie aparatury do prowadzenia procesów absorpcji, chemisorpcji, adsorpcji i desorpcji, w celu wydzielenia z mieszanin substancji będących produktami właściwymi, ubocznymi bądź zanieczyszczeniami oraz otrzymywania roztworów gazów w cieczach;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951747, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON