Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 815102
Nazwa zawodu: Operator urządzeń homogenizujących
Synteza zawodu: Prowadzi i nadzoruje procesy ujednoradniania mieszanin typu: ciało stałe-ciało stałe, ciało stałe-ciecz, ciecz-ciecz w zróżnicowanych homogenizujących urządzeniach mechanicznych, działających w sposób okresowy lub ciągły, w tym półautomatycznych i automatycznych, w celu otrzymania jednorodnych mieszanin sypkich, ciastowatych, mazistych, emulsyjnych.
Zadania zawodowe: -Zestaw zadań zawodowych - przygotowywanie homogenizatorów i urządzeń pomocniczych do pracy;
- dozowanie lub doprowadzanie, między innymi za pomocą transporterów i pomp, ciał stałych i cieczy do urządzeń homogenizujących o działaniu ciągłym lub okresowym, w tym półautomatycznych i automatycznych, oraz odprowadzanie produktów po zakończeniu procesów;
- obsługiwanie urządzeń ciśnieniowych i próżniowych stosowanych w urządzeniach homogenizujących;
- ogrzewanie lub chłodzenie elementów grzejnych lub chłodzących w homogenizatorach przez doprowadzanie do nich i odprowadzanie z nich mediów grzejnych lub chłodzących;
- prowadzenie i nadzorowanie mieszania ciał stałych w mieszarkach oraz homogenizatorach bębnowych;
- prowadzenie i nadzorowanie mielenia niejednorodnych mieszanin ciał stałych w młynach kulowych, koloidowych, mikronizatorach;
- prowadzenie i nadzorowanie otrzymywania mieszanin typu ciało stałe-ciecz o konsystencji ciastowatej, mazistej w ugniatarkach, mieszarkach, walcarkach, o konsystencji zawiesin (suspensji) w mokrych młynach kulowych i koloidowych;
- prowadzenie i nadzorowanie otrzymywania emulsji cieczy niemieszających się w urządzeniach emulgujących i specjalnych homogenizatorach;
- kontrolowanie przebiegu procesów homogenizacji;
- pobieranie próbek surowców i produktów homogenizacji oraz przekazywanie ich do kontroli laboratoryjnej, w tym określenia stopnia rozdrobnienia;
- wypełnianie dokumentacji technologicznej, w tym kart prowadzenia procesów lub kart identyfikacyjnych produktów;
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym urządzeń homogenizacyjnych i pomocniczych oraz przyrządów pomiarowych;
- przestrzeganie instrukcji ruchowych i zasad bhp podczas mieszania oraz stosowanie ochron osobistych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19968604, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON