Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 8151
Nazwa zawodu: Operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów
Synteza zawodu: Operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów obsługują i nadzorują maszyny i urządzenia do kruszenia i rozdrabniania, granulowania, mieszania, sortowania, emulgowania, homogenizowania różnych surowców i substancji chemicznych w skali przemysłowej.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń i maszyn do kruszenia i rozdrabniania litych surowców mineralnych, surowców wtórnych pochodzenia organicznego i nieorganicznego oraz produktów przemysłowych do rozmiarów wymaganych przy dalszej obróbce lub transporcie;
- obsługiwanie i nadzorowanie instalacji i urządzeń do nadawania materiałom i substancjom chemicznym postaci ziarnistej, celem ułatwionego dozowania w dalszym przerobie;
- obsługiwanie i nadzorowanie aparatury i urządzeń do szybkiego uzyskiwania jednorodnych mieszanin ciał stałych, roztworów, zawiesin ciał stałych w cieczy bądź emulsji niemieszających się ze sobą cieczy;
- obsługiwanie i nadzorowanie aparatury mechanicznej, w tym półautomatycznej i automatycznej, do wytwarzania emulsji stałych i mazistych, w celu otrzymania leków, kosmetyków i środków spożywczych w postaci emulsji;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń mechanicznych, w tym półautomatycznych i automatycznych, służących do ujednorodniania mieszanin typu: ciało stałe-ciało stałe, ciało stałe-ciecz oraz ciecz-ciecz;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19977107, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON