Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 814208
Nazwa zawodu: Operator warnika
Synteza zawodu: Obsługuje warniki do roztwarzania odpowiednio przygotowanego drewna lub innego surowca włóknistego (np. słomy), przy zastosowaniu właściwej cieczy warzelniczej w zależności od stosowanej metody roztwarzania i zamierzonego stopnia roztworzenia.
Zadania zawodowe: - napełnianie (ciągłe albo okresowe w zależności od systemu roztwarzania) warnika zrębkami drewna o odpowiednich wymiarach albo innym surowcem włóknistym właściwie przygotowanym;
- napełnianie (jw.) warnika odpowiednią cieczą warzelną w ilości ustalonej instrukcją technologiczną;
- uruchamianie i regulowanie przepływu medium grzewczego w sposób zapewniający przebieg procesu roztwarzania zgodny z założonymi parametrami;
- kontrolowanie i regulowanie procesu roztwarzania przy wykorzystaniu odpowiedniej aparatury kontrolno-pomiarowej i wyników analiz laboratorium, zależnie od organizacji pracy;
- opróżnianie warnika i sprawdzanie parametrów jakościowych otrzymanej masy celulozowej w stosunku do wymogów instrukcji technologicznej i instrukcji obsługi;
- konserwowanie warników i aparatury pomiarowej oraz innego wyposażenia, zgodnie z przyjętą organizacją pracy i zakresem obowiązków;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965077, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON