Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 814203
Nazwa zawodu: Operator urządzeń bielących masy włókniste
Synteza zawodu: Obsługuje urządzenia służące do bielenia mas włóknistych (celulozowych, półchemicznych, termochemicznych, ścieru drzewnego i innych), przy użyciu odpowiednich środków bielących (np. chloru i jego związków, tlenu).
Zadania zawodowe: - obsługiwanie urządzeń stosowanych w procesie bielenia mas włóknistych, zgodnie z obowiązującą instrukcją technologiczną i przyjętym zakresem czynności;
- kontrolowanie i regulowanie procesu bielenia za pomocą aparatury kontrolno- pomiarowej i regulacyjnej wg założonych parametrów tego procesu;
- sprawdzanie efektu bielenia przez porównywanie stopni białości masy włóknistej przed bieleniem i otrzymywanej w wyniku tego procesu (w zależności od stanu organizacji i wyposażenia stanowiska pracy: przez bezpośredni pomiar lub analizę wyników pomiarów wykonanych przez laboratorium);
- sprawdzanie ilości dozowanych środków chemicznych i regulowanie ich ilości zgodnie z wymogami procesu technologicznego;
- konserwowanie urządzeń bielarni i wyposażenia kontrolno-pomiarowego, zgodnie z zakresem czynności;
- nadzorowanie podległych pracowników, szczególnie w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: - udział w naprawach urządzeń i wyposażenia bielarni.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19988980, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON