Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 814101
Nazwa zawodu: Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek
Synteza zawodu: Obsługuje maszyny i urządzenia służące do produkcji płyt pilśniowych porowatych, twardych i bardzo twardych, płyt wiórowych płasko prasowanych i frakcjonowanych oraz płyt paździerzowych.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie defibratorów rozwłókniających drewno oraz holendrów mielących włókna drzewne z przeznaczeniem na płyty pilśniowe;
- regulowanie wydajności defibratora oraz koncentracji masy przez doprowadzenie odpowiedniej ilości wody na holendry;
- sterowanie i obsługiwanie przenośników zrębków, wiórów i paździerzy do odpowiednich zasobników;
- nadzorowanie pracy urządzeń służących do wychwytywania ze zrębków zanieczyszczeń metalowych;
- obsługiwanie urządzeń stacji sortowania wiórów lub urządzeń oczyszczających paździerze, regulowanie równomiernego nasypu wiórów na transportery i sita sortownicze;
- przeprowadzanie doraźnej kontroli jakości wiórów, wilgotności, jakości drewna, wymiarów;
- czuwanie nad sprawną pracą urządzeń transportowych wag odważających ilość wiórów dostarczanych do zaklejarki;
- regulowanie dopływu kleju do wiórów i paździerzy przy produkcji płyt wiórowych i paździerzowych lub masy przy produkcji płyt pilśniowych, w zależności od szybkości przebiegu produkcji, wilgotności wiórów lub paździerzy, grubości płyt;
- sporządzanie właściwych emulsji klejowych, dozowanie żywic, utwardzacza i środków hydrofobowych wg receptury;
- regulowanie klap do zasypywania wiórami i paździerzami blachy obiegowej przy produkcji płyt wiórowych i paździerzowych;
- regulowanie spilśnienia masy, jej odwadniania, grubości i przecinania wstęgi na odpowiednie formaty;
- przygotowywanie masy powlekającej (kryjącej lub barwiącej) powierzchnię wstęgi;
- prowadzenie procesu hartowania i klimatyzacji płyt pilśniowych twardych i bardzo twardych w komorach hartowniczych i klimatyzacyjnych;
- konserwowanie i usuwanie drobnych awarii obsługiwanych urządzeń;
- przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19968258, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON