Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 8141
Nazwa zawodu: Operatorzy urządzeń do obróbki drewna
Synteza zawodu: Operatorzy urządzeń do obróbki drewna przecierają na pilarkach drewno okrągłe na tarcicę, prowadzą proces rozdrabniania drewna na rębakach i w młynach rozdrabniających w celu dalszego jego wykorzystania do produkcji płyt pilśniowych i wiórowych, skrawają drewno obwodowo lub płasko na różnego typu obrabiarkach skrawających w celu pozyskania okleiny, łuszczki czy wiórów do produkcji płyt wiórowych oraz obsługują i nadzorują urządzenia do produkcji płyt pilśniowych, wiórowych i paździerzowych;
Zadania zawodowe: - przecieranie drewna okrągłego na tarcicę na pilarkach ramowych lub na pilarkach taśmowych rozdzielczych do kłód;
- sztaplowanie tarcicy lub pakietowanie na zautomatyzowanych liniach, obsługiwanie komputera do obliczania miąższości i rejestracji pakietów tarcicy;
- rozdrabnianie drewna na rębakach i młynach rozdrabniających w celu dalszego jego wykorzystania do produkcji płyt pilśniowych i wiórowych;
- skrawanie drewna obwodowo lub płasko na różnego typu obrabiarkach w celu uzyskania okleiny, łuszczki czy wiórów do produkcji płyt wiórowych;
- obsługiwanie maszyn i urządzeń do produkcji płyt pilśniowych porowatych, twardych i bardzo twardych, płyt wiórowych płasko prasowanych i frakcjonowanych oraz płyt paździerzowych;
- wiązanie lub oklejanie środków płyt stolarskich na wiązarkach lub sklejarkach mechanicznych;
- prowadzenie procesu klejenia i okleinowania płyt w prasach hydraulicznych;
- prowadzenie procesu lakierowania płyt pilśniowych i wiórowych emaliami termoutwardzalnymi poprzez polewanie i natryskiwanie na wysoko zmechanizowanych i zautomatyzowanych liniach produkcyjnych bądź pojedynczych urządzeniach;
- obrzynanie płyt wiórowych, paździerzowych, pilśniowych i sklejki oraz obsługiwanie i nadzorowanie automatycznej linii do dzielenia tych materiałów na żądane formatki;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19975946, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON