Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 813108
Nazwa zawodu: Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła
Synteza zawodu: Obsługuje urządzenia do oddzielania kapy od wyrobów lub rozdzielania wyrobów o przekroju kołowym metodą płomieniową, a także obsługuje zatapiarki do płomieniowego zatapiania obrzeży wyrobów szklanych.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie i sprawdzanie prawidłowości działania opękarek bądź obcinarek;
- przygotowywanie i ustawianie palników o regulacji indywidualnej i układzie szczękowym bądź pierścieniowym oraz palników widełkowych;
- ustalanie za pomocą szablonu wysokości obcięcia kapy od wyrobu i odpowiednie regulowanie urządzenia do zarysowywania szkła;
- obsługiwanie urządzeń do obcinania kap z półfabrykatów dmuchanych lub rozdzielania wyrobów metodą termiczną bezpłomieniową albo termiczną płomieniową;
- obsługiwanie różnego rodzaju opękarek, jak: opękarki pionowe, poziome, automatyczne, opękarko-szlifierki;
- uruchamianie, zatrzymywanie i regulowanie obrotu stołu przy opękarkach karuzelowych;
- zapalanie i regulowanie płomienia palników w zależności od kształtu, wielkości i grubości ścianek obrabianego wyrobu;
- ustawianie lub mocowanie za pomocą uchwytów półfabrykatów szklanych w zależności od rodzaju opękarki;
- obsługiwanie urządzeń do zatapiania obrzeży półfabrykatów szklanych na zatapiarkach karuzelowych lub maszynowych;
- regulowanie czasu przebywania półfabrykatów w płomieniu palnika przez regulację szybkości obrotu stołu zatapiarki;
- wymienianie oprzyrządowania na opękarkach i zatapiarkach w przypadku zmiany asortymentu obrabianych półfabrykatów;
- ocenianie jakości opękiwanych, ucinanych bądź zatapianych półfabrykatów, a w przypadku stwierdzenia odchyleń jakościowych podejmowanie środków zaradczych;
- czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
- przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19971803, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON