Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 8123
Nazwa zawodu: Operatorzy pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali
Synteza zawodu: Operatorzy pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali przeprowadzają wyżarzanie, hartowanie czy odprężanie odlewów, form ciśnieniowych, matryc, narzędzi i innych przedmiotów ze stopów metali, obsługując i nadzorując piece lub agregaty do obróbki cieplnej: gazowe, elektryczne oporowe, elektryczno-solne, tyglowe, wannowe z atmosferami ochronnymi oraz piece próżniowe i agregaty indukcyjne.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie pieca do przeprowadzenia obróbki cieplnej metali przez sprawdzanie prawidłowości doprowadzenia energii do elementów grzejnych, podnoszących, przesuwających, za- i wyładowczych oraz sygnalizacyjnych;
- przygotowywanie wsadu do nagrzewania, uwzględniające rodzaj i gatunek wyrobów oraz zgodność z instrukcją technologiczną; rozpalanie i wygaszanie pieca, nadzorowanie przebiegu jego pracy na podstawie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
- uruchamianie przepływu kąpieli hartowniczych, regulowanie temperatury wody technologicznej i oleju hartowniczego, zgodnie z wymogami technologii;
- regulowanie ciśnienia i składu atmosfery w komorze pieca oraz zaworów gazowych i powietrznych;
- pobieranie prób kontrolnych do oceny przełomów przegrzania i odwęglania;
- zaznaczanie miejsc badania twardości na detalach, przygotowywanie zgładów specjalnych, badanie jednorodności i rozkładu twardości wyrobów obrabianych cieplnie;
- piaskowanie detali po hartowaniu za pomocą piaszczarki;
- załadowywanie wyżarzonych wyrobów na środki transportowe, zgodnie z przeznaczeniem wysyłki;
- sprawdzanie stanu technicznego pieców i agregatów oraz dokonywanie drobnych napraw;
- wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19994262, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON