Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 812203
Nazwa zawodu: Operator urządzeń walcowni
Synteza zawodu: Steruje urządzeniami głównymi i pomocniczymi ciągu walcowniczego, takimi jak: walcarki, rozwijarki, przewijarki, rolki podające, w procesie walcowania stali i metali nieżelaznych, z zachowaniem wymogów dyscypliny technologicznej i eksploatacyjnej.
Zadania zawodowe: - sprawdzanie stanu technicznego urządzeń głównych i pomocniczych ciągu walcowniczego;
- nadzorowanie poprawności działania urządzeń walcowniczych: przesuwaczy, liniałów, kątowników, manipulatorów nożyc, transporterów łańcuchowych i samotoków;
- nadzorowanie poprawności działania i regulacja walcarek i ich podzespołów;
- koordynowanie z kabiny sterowniczej współdziałania walcarek w ciągu walcowniczym z urządzeniami pomocniczymi;
- dobieranie prędkości walcowania w poszczególnych klatkach walcowniczych;
- regulowanie wielkości pętli zgodnie z ustaleniami technologicznymi;
- ustawianie i regulowanie naciągów walcowanego pasma pomiędzy poszczególnymi klatkami walcowniczymi;
- sprawdzanie poprawności działania aparatury kontrolno-pomiarowej;
- odczytywanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej i bieżące korygowanie ustawienia walców;
- nastawianie wielkości nacisku, temperatury, prędkości przesuwu, w zależności od rodzaju materiału, zgodnie z wymogami technologicznymi;
- kontrolowanie wymiarów i jakości odwalcowanego pasma;
- kontrolowanie poprawności pracy obiegu smarowania i chłodzenia urządzeń walcowniczych;
- koordynowanie pracy z pozostałymi operatorami urządzeń walcowniczych;
- wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości pracy urządzeń walcowniczych i sprzętu pomocniczego;
- wykrywanie wad materiałowych na powierzchni wsadu;
- określanie stopnia zużycia wykrojów i przydatności walców do dalszej eksploatacji;
- dokonywanie wymiany walców i zmiany wykrojów;
- czyszczenie oraz konserwowanie maszyn i urządzeń walcowni;
- przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów bhp, w tym posługiwanie się sprzętem i ochronami osobistymi.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19314110, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON