Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 812201
Nazwa zawodu: Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
Synteza zawodu: Wytwarza metodą walcowania stali na zimno i gorąco na różnego rodzaju walcarkach płyty, taśmy, pręty, blachy, rury, kształtowniki, śruby, sworznie, a także materiały i półfabrykaty używane do dalszej przeróbki, z metali nieżelaznych (aluminium, miedź, ołów) i stopów (mosiądz, brąz, dural), z zachowaniem wymogów dyscypliny technologicznej i eksploatacyjnej, posługując się urządzeniami: walcarkami, piecami grzewczymi, nożycami mechanicznymi oraz przyrządami, jak: pirometry do określenia temperatury pieca i wsadu, kleszcze, żerdzie itp.
Zadania zawodowe: - prowadzenie procesu nagrzewania wlewków i kontrola ich temperatury;
- dobór profili, rozstawu walców w walcarce i przygotowywanie osprzętu walcarki, jak: skrzynki prowadzące, przepustnice, pazury;- ustalanie liczby przepustów walcowanego materiału;
- wprowadzanie materiału w odpowiednie wykroje walców ręcznie kleszczami lub za pomocą urządzeń;
- uruchamianie oraz zatrzymywanie walcarki i urządzeń pomocniczych;
- uruchamianie urządzeń, takich jak: pompy emulsji, pompy oleju, sprężarki powietrza, mierniki grubości;
- przekazywanie wsadu do wyżarzania międzyoperacyjnego i przyjmowanie po wyżarzaniu;
- kontrolowanie kształtów, powierzchni oraz twardości walcowanego pasma, kontrolowanie naciągu w procesie walcowania, usuwanie zagwożdżenia walcarek, przekazywanie walcowanego pasma do urządzeń tnących, zwijających i konserwujących;
- regulacja za pomocą aparatury kontrolno-pomiarowej parametrów walcowania, tj. wielkości gniotu i prędkości walcowania;
- ustalanie przepływu wody chłodzącej, określanie stopnia zużycia walców i ich przydatności do dalszej eksploatacji, smarowanie i konserwowanie walcarek i osprzętu;
- uruchamianie i zatrzymywanie walcarki oraz urządzeń pomocniczych;
- kontrolowanie pracy walca i urządzeń pomocniczych za pomocą aparatury kontrolno-pomiarowej;
- przekazywanie wsadu do wyżarzania międzyoperacyjnego i przyjmowanie po wyżarzeniu;
- kontrolowanie kształtów, wymiarów, powierzchni oraz twardości walcowanego pasma;
- kontrolowanie naciągu w procesie walcowania;
- przekazywanie walcowanego pasma do urządzeń tnących, zwijających i konserwujących;
- kontrolowanie jakości i wymiarów gotowego wyrobu;
- nadzorowanie przepływu wody chłodniczej;
- określanie stopnia zużycia walców i ich przydatności do dalszej eksploatacji;
- przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów bhp, w tym posługiwanie się sprzętem i ochronami osobistymi.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965579, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON