Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 8122
Nazwa zawodu: Operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni
Synteza zawodu: Operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni wytapiają stopy odlewnicze w piecach; obsługują i nadzorują maszyny i urządzenia odlewnicze; regulują i kontrolują urządzenia i agregaty grzewcze do wygrzewania wsadu walcowniczego oraz obsługują i nadzorują pracę różnego rodzaju walcarek stali na zimno i gorąco.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie i nadzorowanie pieców do stapiania metali żelaznych i nieżelaznych do produkcji odlewów;
- obsługiwanie i nadzorowanie maszyn i urządzeń odlewniczych, takich jak: przenośniki form, stacje przerobu mas formierskich i rdzeniowych, suszarnie rdzeni, maszyny formierskie lub rdzeniowe;
- regulowanie i kontrolowanie urządzeń i agregatów grzewczych gazowych i elektrycznych do wygrzewania w walcowniach wsadu do produkcji blach, drutów, prętów, rur czy taśm;
- nadzorowanie procesów walcowania metali na gorąco, na różnego rodzaju walcarkach wytwarzających: pręty, druty, blachy, rury, koła i obręcze kolejowe; kontrolowanie kształtów czy twardości walcowanego pasma i usuwanie zagwożdżenia walcarek;
- nadzorowanie procesów walcowania metali na zimno, na różnego rodzaju walcarkach wytwarzających płyty, taśmy, blachy, rury, śruby czy sworznie, z dobieraniem profilu i rozstawu walców w walcarkach i kontrolą kształtu, wymiaru i twardości walcowanego materiału;
- określanie stopnia zużycia walców i ich przydatności do dalszej eksploatacji, wymianę walców i zmianę wykrojów;
- sterowanie urządzeniami głównymi i pomocniczymi ciągu walcowniczego, takimi jak: walcarki, rozwijarki, przewijarki, rolki podające, oraz koordynowanie z kabiny sterowniczej współdziałaniem walcarek w ciągu walcowniczym z urządzeniami pomocniczymi;
- czyszczenie i konserwowanie maszyn i urządzeń oraz usuwanie nieprawidłowości w ich pracy;
- wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19959152, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON