Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 812104
Nazwa zawodu: Operator urządzeń przygotowania wsadu
Synteza zawodu: Przygotowuje złom niewsadowy, wapno palone oraz żelazostopy do procesu wytapiania; ocenia jakość i przydatność materiałów wyjściowych do dalszego przerobu; eliminuje zanieczyszczenia; steruje urządzeniami do cięcia i paczkowania złomu oraz przygotowuje wapno.
Zadania zawodowe: - kontrolowanie jakości złomu przychodzącego, eliminowanie ze złomu metali nieżelaznych oraz materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;
- przygotowywanie złomu i ładowanie go do odpowiednich pojemników, np. koszy wsadowych;
- kontrolowanie składu asortymentowego oraz postaci złomu podawanego do urządzenia paczkującego;
- sterowanie paczkarką, wozem wsadowym, ładowarką lub innym urządzeniem pomocniczym;
- obsługiwanie urządzeń transportujących dodatki stopowe i żużlotwórcze oraz kamień wapienny i inne materiały niezbędne w procesie wytapiania stali;
- kontrolowanie stanu technicznego obsługiwanych urządzeń, zapobieganie zakłóceniom w normalnej pracy urządzeń, usuwanie drobnych usterek;
- obsługiwanie urządzeń sortujących, mielących i ładujących, znajdujących się w ciągu przygotowania wsadu;
- kontrolowanie prawidłowości pracy obsługiwanych urządzeń;
- prowadzenie dokumentacji w zakresie ciężaru i rodzaju materiałów sortowanych, transportowanych i przerabianych oraz przygotowywanie danych dla systemu komputerowego obliczania wsadu;
- organizowanie pracy na stanowisku;
- uczestniczenie w przeglądach, remontach i usuwanie awarii;
- posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż. i bhp.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951813, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON