KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Szanowni Klienci, rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednoczeœnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi œwiadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteœmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:

81 534 82 90

534 032 029

533 485 990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

praca.ffm@gmail.com Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 812102
Nazwa zawodu: Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali
Synteza zawodu: Kieruje określonymi odcinkami do ciągłego odlewania stali; organizuje prace związane z przygotowaniem urządzenia do przyjęcia stali płynnej oraz prowadzeniem procesu ciągłego odlewania stali, łącznie z regulacją jego szybkości.
Zadania zawodowe: - sterowanie napędami samotoków, przesuwaczy i spychacza;- cięcie kęsisk, ustawianie zderzaka i cięcie kęsów na odpowiednią długość;
- sterowanie tłocznikami do cechowania kęsów;
- kierowanie procesem odprowadzenie kęsisk;
- usuwanie zendry i odpadów;
- przygotowywanie niezbędnych materiałów i narzędzi pomocniczych;
- dokonywanie prób ruchowych wyciągów;
- oprawianie drągów startowych, wprowadzanie do krystalizatorów i ich uszczelnianie;
- usuwanie głowicy zespołu startowego wg promienia odlewania;
- rejestrowanie liczby kęsów, ich temperatury i długości;
- kontrolowanie procesu ciągłego odlewania stali na odpowiedniej aparaturze kontrolno-pomiarowej;
- przygotowywanie kadzi pośredniej i krystalizatorów do operacji odlewania stali;
- ustawianie kadzi głównej nad kadzią pośrednią;
- sterowanie klatką ciągnąco-prostującą;
- pobieranie prób do analizy chemicznej;
- sprawdzanie prawidłowości działania wszystkich mechanizmów zespołu krystalizatorów;
- sprawdzanie ustawienia wlewu kadzi pośredniej w osi krystalizatora;
- kontrolowanie działania zespołu olejowego smarowania powierzchni roboczych krystalizatora oraz stanu oprzyrządowania;
- dozowanie zasypek do płynnego metalu;,br>- zabezpieczanie miedzianych płyt krystalizatorów przed erozyjnym działaniem stali płynnej;
- uczestniczenie w przeglądach, remontach i przy usuwaniu awarii;
- posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż. i bhp.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18801916, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON