Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 811104
Nazwa zawodu: Operator maszyn urabiających i ładujących
Synteza zawodu: Obsługuje maszyny urabiające, ładujące i urabiająco-ładujące, jak: kombajny chodnikowe, ładowarki zasięrzutne kołowe, łapowe, zgarniakowe lub chwytakowe oraz spągoładowarki, w celu urabiania, ładowania lub łączenia urabiania i ładowania urobku na środki transportu, zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami obsługi i przepisami prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach górniczych.
Zadania zawodowe: - dokonywanie przeglądów maszyn przed przystąpieniem do pracy i sprawdzanie ich sprawności; uzupełnianie i wymiana zużytych noży urabiających;
- obsługiwanie kombajnu ścianowego;
- utrzymywanie w stałej sprawności układu zraszania urobku;
- podciąganie i podwiązywanie kabla kombajnowego, obsługiwanie wózka kablowego, zwijanie lub rozwijanie kabla w miarę postępu kombajnu;
- ciągłe obserwowanie zachowania się czoła ściany i stropu w trakcie urabiania;
- rozbijanie zbyt dużych kęsów urobku na przenośniku zgrzebłowym;
- manewrowanie podwoziem gąsienicowym kombajnu chodnikowego;
- stabilizowanie kombajnu (zabezpieczanie przed przechyłami) na czas urabiania;
- wycinanie i kruszenie calizny zespołem urabiającym do wymiarów przekroju poprzecznego chodnika wg dokumentacji technicznej przodka oraz równoczesne ładowanie urobku zespołem ładującym na przenośnik wewnętrzny;
- podnoszenie i podtrzymywanie zespołem urabiającym stropnic obudowy tymczasowej do czasu ich obłożenia wykładzinami i podparcia podciągami;
- ładowanie urobku do wozów w przodkach kamiennych poziomych ładowarką zasięrzutną o napędzie pneumatycznym, układanie i podciąganie szyn pomocniczych;
- ładowanie urobku w wyrobiskach nachylonych ładowarką zgarniakową, przestawianie i stabilizowanie kołowrotu, kotwiczenie bloku zwrotnego liny w czole przodka;
- ładowanie urobku ładowarką chwytakową przy drążeniu wyrobisk pionowych;
- obsługiwanie kołowrotu, podnoszenie i opuszczanie ładowarki na dno szybu na czas ładowania oraz zabezpieczanie ładowarki podniesionej przed samoczynnym uruchomieniem;
- urabianie i ładowanie pęczniejących spągów w wyrobiskach chodnikowych przy użyciu spągoładowarki o napędzie elektrohydraulicznym na podwoziu gąsienicowym;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej oraz zabezpieczeń przeciwurazowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951163, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON