Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 8111
Nazwa zawodu: Operatorzy maszyn górniczych i pokrewni
Synteza zawodu: Operatorzy maszyn górniczych i pokrewni obsługują i nadzorują urządzenia i sprzęt do drążenia chodników w kopalniach, obudowują i rozpierają stropy za pomocą obudów zmechanizowanych w ślad za kombajnem posuwającym się na czele przodka; wiercą odwierty pod ładunki wybuchowe oraz wykonują prace związane z urabianiem i ładowaniem na środki transportu łatwo urabialnych kopalin użytecznych w systemie górnictwa odkrywkowego.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie i nadzorowanie maszyn do drążenia chodników w kopalniach lub wyrobisk w kamieniołomach;
- obsługiwanie, zgodnie z instrukcjami obsługi, kompletów obudów zmechanizowanych, celem zapewnienia obudowy i rozparcia stropu w ślad za kombajnem posuwającym się na czele przodka;
- drążenie odwiertów pod ładunki wybuchowe w kopalniach i kamieniołomach;
- urabianie skarp o wysokości nie przekraczającej 20 metrów i szerokości 30 metrów w skałach mało związanych (przede wszystkim w piasku), przy użyciu hydromonitora zasilanego wodą przez pompy wysokociśnieniowe;
- obsługiwanie koparek oraz zwałowarek urabiających i ładujących na środki transportu łatwo urabialne kopaliny użyteczne (np. węgiel brunatny, piaski) w systemie górnictwa odkrywkowego oraz zdejmowanie nadkładu i lokowanie go na zwałowiskach stałych lub tymczasowych;
- obsługiwanie i nadzorowanie maszyn górniczych pracujących w ruchu ciągłym;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19949586, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON